Bungo Minimall

來自紐約布魯克林的手作髮飾品牌。

 

 

 

LuluLuvs 相關商品
LuluLuvs

Itty Bitty 條紋髮夾_丹寧

LULU_ITTY_BITTY_DEMI
NT$320
尺寸
顏色
ADD TO CART
LuluLuvs

Chambray 條紋髮夾 (L)

LULU_STRIPES_DEM
NT$380
尺寸
顏色
ADD TO CART
LuluLuvs

Itty Bitty 條紋髮夾_珊瑚粉

LULU_ITTY_BITTY_ST_P
NT$320
尺寸
顏色
ADD TO CART
LuluLuvs

Stripes 條紋髮夾_珊瑚粉 (L)

LULU_STRIPES_RED
NT$380
尺寸
顏色
ADD TO CART
LuluLuvs

Liberty碎花髮夾_粉 (L)

LULU_LIBERTY_PINK
NT$520
尺寸
顏色
ADD TO CART
LuluLuvs

Polka Dots 點點髮夾_丹寧 (L)

LULU_POLKADOT_DEM
NT$380
尺寸
顏色
ADD TO CART
Showing 1-6 of 6 results
1