Bungo Minimall

來自紐約布魯克林的手作髮飾品牌。

 

 

 

LuluLuvs 相關商品
LuluLuvs

Itty Bitty 條紋髮夾_珊瑚粉

LULU_ITTY_BITTY_ST_P
NT$256(-20%)
尺寸
顏色
.SALE. ADD TO CART

Itty Bitty 條紋髮夾_丹寧

NT$256(-20%) .SALE.
LuluLuvs

Itty Bitty 條紋髮夾_丹寧

LULU_ITTY_BITTY_DEMI
NT$256(-20%)
尺寸
顏色
.SALE. ADD TO CART

Chambray 條紋髮夾 (L)

NT$304(-20%) .SALE.
LuluLuvs

Chambray 條紋髮夾 (L)

LULU_STRIPES_DEM
NT$304(-20%)
尺寸
顏色
.SALE. ADD TO CART
LuluLuvs

Stripes 條紋髮夾_珊瑚粉 (L)

LULU_STRIPES_RED
NT$304(-20%)
尺寸
顏色
.SALE. ADD TO CART

Liberty碎花髮夾_粉 (L)

NT$416(-20%) .SALE.
LuluLuvs

Liberty碎花髮夾_粉 (L)

LULU_LIBERTY_PINK
NT$416(-20%)
尺寸
顏色
.SALE. ADD TO CART
LuluLuvs

Polka Dots 點點髮夾_丹寧 (L)

LULU_POLKADOT_DEM
NT$304(-20%)
尺寸
顏色
.SALE. ADD TO CART
LuluLuvs

Itty Bitty 點點髮夾_天空藍

LULU_ITTY_BITTY_BLUE
NT$256(-20%)
尺寸
顏色
.SALE. ADD TO CART
Showing 1-7 of 7 results
1